Kommunen har behov for støttekontakter og en person til dagtilbud for demente. 

Dagtilbudet er på 3 timer 2 dager i uken. (tirsdag og torsdag). 

Det viktigste er for den aktuelle, at du er glad i mennesker og kan være ett medmenneske. Du må være glad i å være ute på dagtilbudet og prate litt. Det hadde vært fint med en mann, men det er behov for begge kjønn.