Spillemidler 2022 (tippemidler)

Det kan søkes om tilskudd til ordinære idrettsanlegg (nyanlegg og rehabilitering), til kulturhus og til nærmiljøanlegg. Tidligere søknader som ikke har fått innvilget hele eller deler av tilskuddet må fornyes.


For nye søknader om spillemidler (tippemidler) må det fremmes egen søknad om teknisk godkjenning, såkalt forhåndsgodkjenning.

Frist:

Søknad må sendes kommunen seinest 15. september

 

Søknadsskjema og retningslinjer kan lastes ned fra http://www.idrettsanlegg.no eller ved henvendelse til Utvikling v/ Are Tomter.

Søknad sendes til:

Snåsa kommune,
Sørsivegen 6,
7760 SNÅSA

eller elektronisk til postmottak@snasa.kommune.no