Veterinærvakt i Snåsa

Kommunene har ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Steinkjer kommune administrerer veterinærvakta i Snåsa og har avtaler med privatpraktiserende veterinærer om deltakelse i vakta.

Det er alltid en veterinær på vakt. Vakttjenesten gjelder akutt hjelp og livstruende skader/sykdommer. Andre henvendelser skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Telefon veterinærvakt: 74151330