Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
  Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Kommunal bolig

Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv, eller med annen offentlig hjelp eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning. 

Ta kontakt med med Utviklingsenheten for å høre om det er boliger ledig.

Søknadsskjema

 Leiekontrakt (PDF, 2 MB)

Kriterier for tildeling av kommunal bolig (PDF, 59 kB)

HVA KAN DU SØKE OM? 

Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse.  

KRAV TIL SØKER 

For å søke kommunal bolig må du oppfylle kommunens vilkår. Kommunen gjør en prioritering mellom søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller vilkårene. 

 • Du skal som hovedregel være uten fast bopel eller egnet bolig, og være uten mulighet til selv å skaffe deg egnet bolig selv. 
 • Du må være over 18 år. Dersom du er under 18 år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat 
 • Tildeling om kommunal utleiebolig skjer ut ifra en skjønnsmessig vurdering  

HVA SKJER VIDERE? 

 • Søknaden behandles så snart som mulig. 
 • Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden. 
 • Vi vurderer om du oppfyller grunnvilkårene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere mellom søkerne med størst behov. 
 • Du får tilsendt et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål. 

KLAGE 

Klagefrist er fire uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til den som har fattet vedtaket. 

 

Husleie - Kommunale boliger 01.01.2021
Bolig Areal (kvm) Pris Tillegg oppvarming
Bugjelet - øst (turnusleiligh.) 99 8.388
Bugjelet - vest 66 6.645
Rishaugen - sokkel x 2 70 5.685
Rishaugen - 1.etg. x 2 74 6.702
Viosen 1. og 2. etg. 66 7.152 410
Vinje Sør, A og B 68 7.360 418
Vinje Sør, C og D 92 9.850
Vinjefeltet 105 8.476
Gullbringen 1-H0201 og 3-H0101 70,5 7.564 387
Gullbringen 1-H0202 og 3-H0102 41,3 4.307 285
Bostadlia 27 132 8.299
Til toppen