Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Omsorgsbolig

Kommunale omsorgsboliger

Her finner du en oversikt over omsorgsboligene som kommunen har til disposisjon.

Husleie - Trygdeboliger 01.01.2021
Bolig Areal (kvm) Pris
Stallbakken, leilighet 1 og 2 49 6.012
Stallbakken, leilighet 3 og 4 (avlast) 98 10.233
Stallbakken, leilighet 5 og 6 53 6.480
Stallbakken, rekkeleiligheter 7-12 64 5.843
Bugjelet, inkl. garasje 83 7.872
Agle, 2 leiligheter 69 4.708
Breide, 2 leiligheter 75 6.458
Kløvertunet, 12 leiligheter 7.585
Hovteigen bofellesskap, leilighet 1-4 65 7.631
Hovteigen bofellesskap, leilighet 5-6 68 7.968
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 3,4,5,6,7,8 44,6 6.525
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 10 52,9 7.697
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 1 64,7 9.417
Hovtunet, omsorgsboliger, leilighet 2 og 9 65,2 9.417
Inkludert bredbånd
Utleieboliger - sjukeheimen (1,2,3,4,5) 40 6.550
Til toppen