Skatt og ligning

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. 

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Hvor kan du få kontakt med Skatteetaten?

Du kan ringe 800 80 000, her får du et eget tastevalg "har du spørsmål om inn- og utbetaling av skatt?". Her vil personer fra tidligere skatteoppkreverkontor betjene telefonen. 

Mer informasjon finner du på www.skatteetaten.no

Til toppen