Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Høringer - Kunngjøringer

Høringer - Kunngjøringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Snåsa kommune har startet opp arbeidet med ny kommuneplan, og legger herved forslaget til ny planstrategi ut på høring til statlige og regionale organer og nabokommuner.

Vi ønsker med dette innspill til strategien slik den foreligger.

Frist

for innspill settes til 16.08.21

E-post: postmottak@snasa.kommune.no 

Til toppen