Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Høringer - Kunngjøringer

Diverse valg

Det er fremmet forslag på valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 – 2025
Jordskiftemeddommere for perioden 01.01.21 – 31.12.24
Meddommere til lagmannsretten 2021 – 2024
Meddomemre til Tingretten 2021 – 2024
Forslagene legges ut til høring med høringsfrist 05.06.20. 

Evt. Tilbakemelding sendes Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

eller epost: postmottak@snasa.kommune.no. 

Endelig valg foretas av kommunestyret 25.06.20. 

Forslag til valg av skjønnsmedlemmer 2021 - 2025:
Forslag til valg av skjønnsmedlemmer 2021 - 2025:
Kvinner Menn
Møyfrid Skavlan Jørn Magne Vaag
Ole Morten Bergsmo
Forslag til valg av meddommere til Lagmannsretten 2021 - 2025
Forslag til valg av meddommere til Lagmannsretten 2021 - 2025
Kvinner Menn
Inger H. Seem Harald Kavli
Vigdis Moe Olav Moe
Forslag til valg av meddommere til Tingretten 2021 t.o.m 2024
Forslag til valg av meddommere til Tingretten 2021 t.o.m 2024
Kvinner Menn
Trine Hasvang Vaag Odd Åge Toldnes
Ingunn Parnas Bruvold Isak Kjerpeseth Strugstad
Inger Lise Mediaas Nyås Gjermund Hansen Eggen
Bente Hojem Dahl Lasse Tiller
Forslag til valg av jordskiftedommere 2021 t.o.m 2024
Forslag til valg av jordskiftedommere 2021 t.o.m 2024
Kvinner Menn
Eli Lisbeth Åsvold Berg Jørn Magne Vaag
Tone Våg Torstein Mossing
Til toppen