Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Høringer - Kunngjøringer

HØRING - TILDELINGSKRITERIER FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER - SNÅSA KOMMUNE

Snåsa hovedutvalg helse, omsorg, velferd og oppvekst har i møte den 03.06.2020 behandlet sak 7/20 og fattet slikt vedtak:

Snåsa hovedutvalg helse, omsorg, velferd og oppveksts vedtak:

Dokumentet (PDF, 709 kB) sendes ut på høring i 4 uker – fra 03.07.20- 31.07.20, med spesiell henvendelse til Eldres Råd, Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse, Ungdommens Råd og ulike brukerorganisasjoner, 
etter redaksjonelle endringer i dokumentet er gjort (26.06.20), jfr. tilbakemeldinger fra Hovedutvalget 03.06.20.

Ungdommens råd får utsatt høringsfrist til 01.09.2020.

 

Høringssvar sendes til postmottak@snasa.kommune.no  merkes 20/3948.

Tildelingskriteriene for pleie- og omsorgstjenester i Snåsa Kommune med høringer blir behandlet på nytt i Snåsa hovedutvalg helse, omsorg, velferd og oppvekst i møte 09.09.20. og innstilles til sluttbehandling i Snåsa Kommunestyre 29.10.20.
 

Tildelingskriterier Pleie og omsorgstjenesten Snåsa Kommune- Forslag 26.06.20 (PDF, 709 kB)

Til toppen