Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Høringer - Kunngjøringer

Oppstart av behandling av søknad om tillatelse til drift av Semsøra gjenvinningsstasjon

Steinkjer kommune har drevet gjenvinningsstasjon på Semsøra siden 2009, og har etter anmodning fra Fylkesmannen søkt om videre tillatelse etter forurensingsloven til drift av anlegget. Virksomheten ligger på Semsøra gnr. 14. bnr.79, fnr 32 i Snåsa kommune.

Fylkesmannen vil nå legge søknaden ut til offentlig ettersyn og ber om at evt merknader og kommentarer sendes til Fylkesmannen innen 14. juni 2020 til fmtlpost@fylkesmannen.no 

Les dokumentene på Steinkjer kommune sin hjemmeside

Til toppen