Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Organsasjonen Snåsa kommune

Organsasjonen Snåsa kommune

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektøren og 3 kommunalsjefer utgjør kommunens øverste ledelse.

Kommunedirektørens stab består av:

  • Roy-Bjarne Hemmingsen - kommunedirektør
  • Ester Brønstad - kommunalsjef for helse, pleie og omsorg
  • Åge Eriksen - kommunalsjef for oppvekst
  • Are Tomter - kommunalsjef for utviklingsenheten

Organisasjonskart Snåsa kommune

Klikk for stort bilde 

Til toppen