Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. 

  • Kommuneplanen er en overordnet plan, som inneholder mål og retning for kommunens utvikling.  Planen består av en samfunnsdel og en arealdel (plankart med bestemmelser) og skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. 
  • Reguleringsplan gjelder ofte for mindre områder og er mer detaljert enn kommuneplan. En reguleringsplan består av et plankart og planbestemmelser. 

En arealplan består av et plankart som det er tilknyttet egne bestemmelser til.

 

Plankart

Plankartet viser ulike arealformål som angir hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler og så videre skal ligge.

 

Planbestemmelsene 

Planbestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, type bygninger, utnyttelsesgrad for eiendommer, størrelsen på bygninger, hva som skal bevares og så videre. I tillegg kan det inngå rekkefølgebestemmelser som er regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge eller få lov til å ta i bruk bygninger. 

 

Reguleringsplan

En reguleringsplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges. Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.