Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling - SANKS

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling - SANKS

SANKS har kontor i Snåsa ved familiesentralen og tilbyr hjelp til den samiske befolkningen.

Siden SANKS er en del av spesialisthelsetjenesten, må det ved oppfølging foreligge en henvisning fra fastlege eller annen helseinstans.

Les mer på Finnmarkssykehuset.no

Til toppen