Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Forhåndsstemming og åpningstider

Forhåndsstemmegivning i Snåsa kommune ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hvis du ikke kan møte frem i stemmelokalet på valgdagen, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker fra og med 10. august til og med fredag 10. september.

I Snåsa kommune foregår forhåndsstemmegivningen i Snåsa Herredshus.

 

Åpningstider:

mandag – fredag 

Kl 08.30 – 15.00

 

torsdag 26.08

Kl 08.30 – 18.00

 

lørdag 28.08

Kl 11.00 – 14.00

 

torsdag 02.09

Kl 08.30 – 18.00

 

lørdag 04.09

Kl 11.00 – 14.00

  torsdag 09.09 kl 08.30 - 18.00

 

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner. Dette vil finne sted på Snåsa sykeheim tirsdag 07.09 kl 11.00 - 14.00.

 

Forhåndsstemme hjemme:

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid 19, ikke kan avgi stemme på ordinært forhåndsstemmested, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte.  Fristen for å søke om dette er fredag før valgdagen, 10. september kl 10.00. Henvendelsen kan skje skriftlig eller muntlig.

Valgstyrets adresse:

Snåsa valgstyre, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa, Tlf.: 74 13 82 00

Epost adresse: postmottak@snasa.kommune.no 

 

Husk legitimasjon!

Uavhengig av når og hvor du ønsker å avlegge stemme er det viktig at stemmemottaker kan identifisere deg. Husk derfor å ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge stemme! Gyldig legitimasjon er pass, førerkort, bankkort.

Til toppen