Velkommen til Snåsa legekontor sin nye hjemmeside

Selvbetjening

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Under knappen “Logg på Helsenorge” kan du:

  • Bestille time
  • Fornye resepter på faste medikamenter
  • Starte e-konsultasjon med lege (dette koster like mye som en vanlig konsultasjon, og egner seg kun for korte spørsmål)
  • Lese beskjeder fra legen
  • Kontakte legekontoret

Logg på Helsenorge