Pasientreiser

Rekvirert reise av helsemessige årsaker

​Første gang du henvises til en behandling, er det fastlegen/henvisende behandler som skal rekvirere reisen for deg. Senere er det den ansvarlige behandleren/sykehus som skal rekvirere reiser til og fra egne behandlinger. Det er behandleren din som avgjør om du har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker.

På Helsenorge kan du lese mer om pasientreiser