Ansatte

Leger

Ulf Seljelid, spesialist i allmennmedisin. Fastlege og helsestasjonslege.

Magnus Tølløv Kjøbli, spesialist i allmennmedisin. Fastlege. Permisjon i 1 år fra 01.05.22.

Katrin Ulrika Katschinski, fastlege og sykeheimslege.

Ole Johan Evjenth Sørhaug, LIS1 fra 01.03.23 – 01.09.23.

 

Medarbeidere

Beate Gaundal, Sykepleier

Oddrun Håpnes, Sykepleier

Solvår  Kjenstadbakk-Steinkjer, Sykepleier