Ansatte

Leger

Ulf Seljelid, spesialist i allmennmedisin, fastlege.

Katrin Ulrika Katschinski, fastlege og sykeheimslege.

Caroline Van Noten, fastlege og helsestasjonslege.

Thea Vinge, LIS1 fra 01.09.23 - 01.03.24

 

Medarbeidere

Beate Gaundal, Sykepleier

Oddrun Håpnes, Sykepleier

Solvår  Kjenstadbakk-Steinkjer, Sykepleier