Jordmor

Jordmor Linn Lauten er på Helsestasjonen torsdag i oddetallsuker, torsdag og fredag i partallsuker. Telefon: 481 99 476.