Legetjenester

Legekontoret har totalt 4 leger inkludert LIS1 (lege i spesialisering).

Praksisdager
Leger Praksisdager Annet
Ulf Seljelid mandag, onsdag, torsdag
Magnus Tølløv Kjøbli Permisjon til 02.05.23. Har sagt opp sin stilling ved legekontoret.
Katrin Katschinski mandag, tirsdag, onsdag, fredag
Ole Johan Sørhaug, LIS1 Jobber til 01.06.23