Legetjenester

Legekontoret har totalt 4 leger inkludert LIS1 (lege i spesialisering).

Praksisdager
Leger Praksisdager Annet
Ulf Seljelid mandag, tirsdag, torsdag
Magnus Tølløv Kjøbli Har sagt opp sin stilling. Luay Diaz er vikar til 01.10.23
Katrin Katschinski mandag, tirsdag, onsdag, fredag
Caroline Van Noten mandag, annenhver tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
Thea Vinge, LIS1 Fra 01.09.23 - 01.03.24