Legetjenester

Legekontoret har totalt 4 leger inkludert LIS1 (lege i spesialisering).

Praksisdager
Leger Praksisdager Annet
Ulf Seljelid mandag, tirsdag, torsdag
Katrin Katschinski mandag, tirsdag, onsdag, fredag
Caroline Van Noten mandag, annenhver tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
Thea Vinge, LIS1 hver ukedag Fra 01.09.23 - 01.03.24