Koronavaksinering

Ønsker du å avtale tid for vaksinering, send e-kontakt til legekontoret via selvbetjening på Helsenorge, eller ring 741 38 350.

Du kan logge inn på helsenorge.no for å se når du fikk siste vaksinedose.

 

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose (5.dose) til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere

 

  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
  • Beboere på sykehjem og bofellesskap vaksineres der de bor.

For mer informasjon om oppfriskningsdoser og koronavaksiner, se FHI sin nettside.

 

Intervall fra siste vaksine

5.dose bør settes 6 måneder etter siste vaksinedose.

4. dose kan settes 4 måneder etter siste vaksinedose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

 

Barn og ungdom

Her kan du finne hvilke anbefalinger som gjelder for vaksinering av barn og ungdom.

 

Transport til vaksinering

Transport må ordnes av den enkelte, da pasientreiser ikke dekker reiseutgifter til vaksinasjon.