Koronavaksinering

Ønsker du koronavaksine, ta kontakt med legekontoret for å gjøre avtale.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksineanbefaling for høsten 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
  • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

 

Koronavaksine kan gis samtidig med vanlig influensavaksine. For øvrige vaksiner anbefales det at disse ikke gis samtidig med koronavaksine, men at det bør gå minst 1 uke mellom vaksinasjonene.

Se informasjonsbrev nr. 57 om koronavaksinasjonsprogrammet

For mer informasjon om oppfriskningsdoser og koronavaksiner, se FHI sin nettside.

 

Intervall fra siste vaksine

Oppfriskningsdose kan gis med et intervall på 3 måneder siden forrige dose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Du kan logge inn på helsenorge.no for å se når du fikk siste vaksinedose.

 

Barn og ungdom

Her kan du finne hvilke anbefalinger som gjelder for vaksinering av barn og ungdom.

 

Transport til vaksinering

Transport må ordnes av den enkelte, da pasientreiser ikke dekker reiseutgifter til vaksinasjon.