Pneumokokkvaksine til risikogrupper

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine.

Mer informasjon om pneumokokkvaksine finner du på FHI sin nettside

På helsenorge kan du se hvilke vaksiner du har tatt

Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år.

Pneumokokk- og influensavaksine kan gis samtidig, men de bør gis i hver sin arm. Det bør gå en uke mellom koronavaksine og pneumokokkvaksine.