Eiendomsskatteliste 2024

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024, legges skattelister ut til offentlig gjennomsyn i seks uker fra 12.02.24.     

Listene viser skattepliktige eiendommer med opplysninger om adresse, matrikkel nr. (gards-, bruks- og festenummer), verdsetting, skattesats og beregnet skattebeløp. Skattelistene blir i tillegg lagt ut på servicekontoret på kommunehuset.     

Klage på fastsatt verdsetting     

kan fremmes hvert år i samband med den årlige utskrivinga av eiendomsskatt, dersom det ikke er klage på samme grunnlag tidligere. Skriftlig klage sendes Snåsa kommune innen 12.04.24.     

Snåsa kommune     
Sørsivegen 6     
7760 Snåsa     

e-post: postmottak@snasa.kommune.no     

Skatteetaten

For eiendommer der det er brukt skatteetaten sin boligverdi (formuesgrunnlag) i verdifastsettingen, skal klage rettes til Skatteetaten.     

Eiendomsskatteliste 2024 (PDF, 399 kB)

Fritaksliste 2024 (PDF, 191 kB)

Les mer om eiendomsskatt