Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Navnet Snåsa kommer trolig fra uttrykket Snos som betyr fremspringende berg. Det er grunn til å tro at dette viser til Bergsåsen som har en karakteristisk profil. Bergsåsen er kalkrik, og det vokser derfor flere steder konsentrasjoner av den største og mest praktfulle av de nordiske orkideene – Marisko (Cypripendium calceolus). Det er sikkert påvist 15 forskjellige orkidearter i Bergsåsen. Også i Finsåsmarka – vest i kommunen – er det et godt orkidéområde med rike forekomster av Marisko.

Orkidéen Marisko ble registrert i Snåsa allerede i 1779 av biskop J.E. Gunnerus. I Snåsa kalles blomsten i dagligtale for Fruesko og er en midtsommer-attraksjon som kommunens innbyggere er stolte av å kunne vise fram til besøkende. Alt planteliv i Bergsåsen og alle forekomster av orkidéen Marisko i kommunen er fredet.

Politikk og samfunn

Følg med i lokalpolitikken i Snåsa kommune.
Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske utvalg og råd.

Hva skjer?

Til toppen