Jodtabletter ved atomulykker / Egenberedskap

JodtabletterEr du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Du kan du kjøpe tablettene reseptfritt i apotek.

Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler.

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Når skal tablettene tas?

De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og her på nettsiden.

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke.

Hvor får jeg tak i jodtabletter?

De kan du kjøpe reseptfritt på apoteket.

Hvem gir råd om at vi skal ta jodtabletter?

Kriseutvalget for atomberedskap vil gi råd. Utvalget består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atomhendelse. Kriseutvalget er ansvarlige for, og har fullmakt til, å iverksette tiltak for å redusere konsekvenser fra en atomhendelse, der i blant å gi råd om jodtabletter. Medlemmer i Kriseutvalget: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Forsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Kystverket og Utenriksdepartementet.

Hvor mye skal man ta?

Følg doseringen på pakningen og i pakningsvedlegget, og følg råd fra myndighetene.

Bruk ikke jodtabletter:

  • dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget)
  • hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
  • hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
  • hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)

Her kan du lese mer om råd og pålegg som kan bli gitt som tiltak ved ulike atomhendelser, og hva du selv kan gjøre for å beskytte deg