Håndtering i Snåsa barnehage

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå:

  1. Hvordan problemet med tiltak skal løses?
  2. Hvilke tiltak barnehagen har planlagt?
  3. Når tiltakene skal gjennomføres?
  4. Hvem som skal gjennomføre tiltakene?
  5. Når tiltakene skal evalueres?

Ressurser

Dialogmodellen


Lover

Barnehagelov kapittel 8