20.12.21: Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag

20.12.21: Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag

Ny delrapport fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)!

Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer i Trøndelag 2019 (Helsestatistikk‐rapport nummer 8 fra HUNT4, utgitt 18. november 2021)

Denne rapporten og tidligere rapporter finnes også ved å gå inn på HUNTs nettside: www.ntnu.no/hunt/rapporter eller ved å gå til Trøndelag fylkeskommune sin nettside.

 

Neste rapport, som forventes å foreligge i februar 2022, skal omhandle selvopplevd helse, samfunnsdeltakelse, opplevd nærmiljø og sosiale relasjoner hos innvandrerbefolkningen i Trøndelag 2019.»

Til toppen