21.10.20: Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag

21.10.20: Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag

Ny delrapport fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)!


Samfunnsdeltakelse i Trøndelag (Helsestatistikk‐rapport nummer 4 fra HUNT4, utgitt 21. oktober 2020)
 

‐ Vedlegg – Nedlastbare kommunetabeller om samfunnsdeltakelse (PDF, 3 MB)


Dette er den tredje delrapporten som presenterer tall for hele Trøndelag fylke fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Rapporten tar for seg ulike typer samfunnsdeltakelse. Samfunnsdeltakelse er vidt definert og kan være alt fra en kinoopplevelse til det å påvirke samfunnet som man er en del av.

I tillegg til selve rapporten er det laget en nettbasert løsning for presentasjon av dataene om
samfunnsdeltakelse. Her kan dere velge mellom 7 ulike visninger av variablene både på fylkesnivå og på kommunenivå. Løsningen er under utvikling og det vil komme data på flere variabler sortert på ulike temaområder etter hvert (vi vil også knytte forklarende og analytiske tekster til de grafiske visningene i denne løsningen).
Denne rapporten og tidligere rapporter finnes også ved å gå inn på HUNTs nettside: www.ntnu.no/hunt/rapporter
eller ved å gå til Trøndelag fylkeskommune sin nettside.

Til toppen