Mat til hjemmeboende

Har du har et helseproblem som gjør det vanskelig for deg å få i deg nok næringsrik mat, kan du få tilbud om å kjøpe middag fra kjøkkenet på Snåsa sykeheim.

Hva tilbyr vi? 

Gi hjemmeboende et tilbud om god, smakfull og ernæringsriktig middag. Middagen kjøres ut varm til søkerne hver dag. Du bestemmer selv hvor mange middager du ønsker i uka.

Hvem kan få tilbudet? 

Hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Hva koster det? 

Middagsmat - pris pr. 01.01.2023
Middagsmat til hjemmeboende Middag Hovteigen Salg av frokost / lunsj / kveldsmat
kr 117,- kr 60,- kr 56,-

Slik søker du

Du søker om ferdig middagsmat og levering ved å fylle ut søknadsskjemaet for hjemmetjenester

Søknadsskjema (PDF, 684 kB)

Søknaden sendes til:

Snåsa kommune
Stallbakksvingen 2
7760 SNÅSA