Trygghetsalarm

Hva er en trygghetsalarm?

 • Trygghetsalarm er en varslingstjeneste, hvor brukerne kan tilkalle kommunal betjening i form av hjemmesykepleie.
 • Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter eller bofellesskap knyttet til eldresenter / sykeheimer. I de fleste bofellesskap / omsorgsleiligheter er det installert trygghetsalarm som en fast ordning.
 • Det er alarmanlegg som brukerne betjener via smykke, armbånd, knapp eller snor. Driften av alarmanleggene er Snåsa kommune sitt ansvar, unntatt alarmer som er oppkoblet av Hjelpemiddelsentralen eller private firma. 

Målet er:

 • At brukerne som bor i eget hjem, omsorgsleilighet eller bofellesskap skal føle seg trygg, og at de er sikret å få tak i hjelp når de har behov for dette.
 • At tjenesten trygghetsalarm bygger på et gjensidig tillitsforhold. Hjemmetjenesten arbeider for å skape et godt samarbeid basert på tillit, respekt, sikkerhet og trygghet.

Hvem får tjenesten?

Tildelingen skjer etter individuell og faglig vurdering, hvor det tas hensyn til din helse, diagnoser og sosiale forhold.

Det er også mulighet for å kjøpe en privat trygghetsalarm og koble seg på det kommunale systemet. Det må her søkes på vanlig måte.  Bestilling  skjer via Snåsa kommune, helseetaten.

Hva omfatter tjenesten?

 • Vaktmester fra kommunen kommer og monterer alarmen til deg.
 • Den kobles opp via mobilnettet.
 • Det monteres en nøkkelboks utenfor døra med en dørnøkkel.
 • Du får ett smykke enten på armen eller rundt halsen med en alarmknapp på.
 • Hvis du har behov for hjelp så trykker du på alarmknappen, og får da kontakt med hjemmetjenesten. Du har da mulighet for å snakke med hjelperne.
 • Skifte av batteri betales og foretas av kommunen.​

Hvordan få tjenesten?

 • Søknad på skjema. (PDF, 684 kB)
 • Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk som blir gjort innen 3 uker etter at tjenesteenheten har mottatt søknaden.
 • Når du får innvilget søknaden, mottar du et skriftlig vedtak om tjenesten, hvor oppstart uke og betaling for tjenesten er angitt.

For at avdeling for omsorg skal gi nødvendig hjelp forventes det av deg

 • At du gir nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov.
 • At du gir beskjed dersom dine behov endres.
 • At personalet møtes med respekt, både av bruker og pårørende.

Viktig å huske

 • Ansatte i hjemmesykepleien kan ikke diskutere andre tjenestemottakere eller ansatte.
 • Ansatte i hjemmesykepleien har taushetsplikt
 • Du kan kreve at de ansatte legitimerer seg.
 • Du skal behandles med respekt og høflighet av de som kommer hjem til deg for å yte  tjeneste.
 • Du kan ikke ha skjult telefonnummer ved bruk av trygghetsalarm.

 
Pris:

Leie av trygghetsalarm - pris pr. 01.01.2024
Leie av trygghetsalarm
kr 352 pr. mnd.

Brukere som har kjøpt privat alarm og koblet seg opp mot det kommunale varslingssystemet må betale samme pris. Innkjøp av en privat trygghetsalarm koster ca.kr. 4000,- inkl. moms.

Det kan bli krevd egenandel på kr. 1 000,-, ved tap av smykke / alarmknapp

 

Lovgrunnlag:

Trygghetsalarm kan tildeles etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 eller med hjemmel i Forvaltningsloven.