Hva er habilitering og rehabilitering?

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at du kan trene opp og vedlikeholde ferdighetene og evnene dine.

Mål

Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.
Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt, og din medvirkning og innflytelse er viktig.

Rehabiliteringskoordinator

Kontakt kommunefysioterapeut som vil hjelpe deg med å komme i gang med rehabilitering.  Kommunen har ett tverrfaglig rehabiliteringsteam som har ukentlige møter.

Plan

Plan for Habilitering og Rehabilitering 2019 - 2025 (PDF, 4 MB)