Svømmebassenget

Åpner tirsdag 3. oktober 2023

Svømmebassenget er et godt tilbud til bygda, og resulterer i trygge barn i vannet, i tillegg til at det er et helsefremmende tilbud.

Se mer informasjon på svømmebassenget sin Facebookside

Åpningstider:

Åpningstider i svømmebassenget
Ukedag Tidspunkt Svømmebasseng Badstue
Tirsdager 17:30 - 19:00 Åpent for alle Damer hver tirsdag.
19:00 - 20:30 Åpent for alle som vil svømme/trene
Onsdager 17:30 - 19:00 Åpent for alle Herrer hver onsdag.
19:00 - 20:30 Åpent for alle som vil svømme/trene
Fredager 17:30 - 19:00 Åpent for alle Damer - oddetallsuke / Herrer - partallsuke
19:00 - 20:30 Åpent for alle som vil svømme/trene
Lørdager 11:00 - 13:00 Åpent for alle - Familiebading Damer - oddetallsuke / Herrer - partallsuke

 

Priser:

Svømmebassenget - priser pr. 01.01.2024
Billett Pris
Voksne 100
Barn (0 - 15 år) og uførepensjonister 50
Klippekort for voksne (10 klipp) 800
Klippekort for barn og uførepensjonister (10 klipp) 400
Timepris for leie av bassenget 600
Familiekort 250
Månedskort for voksne 400
Månedskort for barn og uførepensjonister 200
Det ytes 50 % studentrabatt.

Fakta

Svømmebassenget er tilknyttet Snåsa skole / Snåsa samfunnshus.
Bassenget er 16,6 m. langt og har 4 baner.

Adresse:

Ella Holm Bulls veg 4
7760 Snåsa

Livredningsprøve

Det kreves godkjent livredningsprøve for minimum en av instruktørene / trenere / ledere fra hver enkelt leietaker.

De som ikke har nødvendige livredningskvalifikasjoner tilbys leie av badevakt for kr 435,- +mva. per time pluss eventuelle tillegg.