Snåsa Bygdesentral


Velkommen til Snåsa Bygdesentral.

Eierskap

Snåsa Bygdesentral eies av Snåsa Bygdekvinnelag, Snåsa sanitetsforening, Snåsa idrettslag, Snåsa pensjonistlag og Mental helse. Finansieres av Kulturdepartementet og Snåsa kommune.

Formål

  • Bidra til å bevare engasjementet og dugnadsånd i Snåsa i samarbeide med bygdas lag og foreninger. Være et tillegg til offentlig virksomhet.
  • Gi et ekstra tilbud med aktiviteter til ulike grupper av bygdas befolkning, være et supplement til eksisterende tilbud. Være en ekstra ressurs for lag og organisasjoner.
  • Rekruttere frivillige både enkeltpersoner og grupper til sentralens arbeid. Synliggjøre og støtte ildsjeler i det lokale kulturlivet. Gi møteplasser og skape tilhørighet og bo lyst i Snåsa.
  • Bygdesentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker og organisasjoner i lokalmiljøet.
  • Oppgaver løses og aktiviteter skapes på frivillig basis.

Kontaktinformasjon:

Bjørn Inge Ånonli, daglig leder
Mobil: 92054622
E-post: snasa.bygdesentral@gmail.com

Facebook