Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven.

Du kan avlegge jegerprøveeksamen fra det året du fyller 14 år. Den som skal gå opp til eksamen må registrere seg og betale et eksamensgebyr på kroner 330 som gjelder for ett eksamensforsøk.

Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. 

Etter gjennomført kurs må du avlegge en elektronisk eksamen som avholdes av kommunen.

Miljødirektoratet har mer informasjon om opplegget for jegerprøve.

Gå til Miljødirektoratets sider for jegerprøven