Veileder til felling av vilt som gjør skade

Noen ganger kan dyr være plagsomme eller gjøre vesentlig skade på eiendom. I denne veilederen finner du råd om hva du kan gjøre hvis du opplever dette som et problem. Regelverket som dekker disse utfordringene heter viltforskriften.

Se Veileder på Miljødirektorates hjemmeside.