Kommunale planer

Her vil du i alfabetisk rekkefølge finne godkjente planer i Snåsa kommune.

 

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 709 kB)

Vedlegg til samfunnsdelen (PDF, 3 MB)

 

Kommunestyre sak 72/12
Arkivplan Administrativt vedtak 31.12.2013
Beitebruksplan (PDF, 2 MB) Kommunestyre sak 45/11
Demensplan 2010 - 2020 (PDF, 547 kB) Kommunestyre sak 22/11
Demensplan 2010 - 2020 Samisk (PDF, 579 kB) Kommunestyre sak 22/11
Energi-og klimaplan (PDF, 2 MB) Kommunestyre sak 7/09
Etiske retningslinjer (PDF, 46 kB) Kommunestyre sak 29/05
Folkehelseplan 2014 - 2015 (PDF, 3 MB) Kommunestyre sak 97/14
Handlingsplan Helse pleie omsorg 2018-2028 (PDF, 2 MB) Kommunestyre sak 6/10
Handlingsplan for mestringsteknologi / velferdsteknologi (PDF, 2 MB) Kommunestyre sak 47/21
Handlinsplan mot vold i nære relasjoner IN 2015-2018 (PDF, 2 MB) Kommunestyre sak 54/15
 

 

Kommunestyre sak 09/19

Revidert november 2022

Landbruksplan (PDF, 749 kB) Kommunestyre sak 46/11

Museumsplan 2015-2020 (PDF, 2 MB)
Museumsplan 2015-2020 vedlegg (PDF, 18 MB)

Kommunestyre sak 55/16
Plan for habilitering og rehabilitering (PDF, 4 MB) Kommunestyre sak 39/19
Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 701 kB) Kommunestyre sak 67/04
Oppdatert 09.09.2019
Plan for psykisk helse og rus 2021 - 2024 (PDF, 572 kB)

Kommunestyresak sak 30/21

Planstrategi (PDF, 592 kB) Kommunestyre sak 39/2021 02.09.2021
Reguleringsplaner  

Rutinebeskrivelse - Psykososialt kriseteam (PDF, 455 kB)

Hovedutvalg helse, omsorg, velferd og oppvekst sak 3/21

Smittevernplan

Adm.vedtatt 21.06.18.
Revidert 06.10.20

Trafikksikkerhetsplan 2016-2018 (PDF, 643 kB) Kommunestyre sak 59/16
Tildelingskriterier Pleie og omsorgstjenesten (PDF, 419 kB) Kommunestyre sak 50/20

 

Temaplaner og andre planer