Eiendomsskatteliste 2023

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, legges skattelister ut til offentlig gjennomsyn i seks uker fra 01.03.23.     

Listene viser skattepliktige eiendommer med opplysninger om adresse, matrikkel nr. (gards-, bruks- og festenummer), verdsetting, skattesats og beregnet skattebeløp. Skattelistene blir i tillegg lagt ut på servicekontoret på kommunehuset.     

Klage på fastsatt verdsetting     

kan fremmes hvert år i samband med den årlige utskrivinga av eiendomsskatt, dersom det ikke er klage på samme grunnlag tidligere. Skriftlig klage sendes Snåsa kommune innen seks uker (12.04.23).     

Snåsa kommune     
Sørsivegen 6     
7760 Snåsa     

e-post: postmottak@snasa.kommune.no     

Skatteetaten

For eiendommer der det er brukt skatteetaten sin boligverdi (formuesgrunnlag) i verdifastsettingen, skal klage rettes til Skatteetaten.     

 

Eiendomsskatteliste 2023 (PDF, 379 kB)

Fritaksliste 2023 (PDF, 190 kB)