Konsek Trøndelag

Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for kontrollutvalg. 

Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge.

Hvor?

Hovedkontoret er i Steinkjer med avdelingskontor i Trondheim.

Les mer på Konsek Trøndelag sin hjemmeside.  Der vil du også finne Møteplan og dokumentarkiv for Snåsa kommune.