Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

Det er fremmet forslag på valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 – 2025
Jordskiftemeddommere for perioden 01.01.21 – 31.12.24
Meddommere til lagmannsretten 2021 – 2024
Meddomemre til Tingretten 2021 – 2024
Forslagene legges ut til høring med høringsfrist 05.06.20. 

Evt. Tilbakemelding sendes Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

eller epost: postmottak@snasa.kommune.no. 

Endelig valg foretas av kommunestyret 25.06.20. 

Åpningstid kl 09.00 - 15.00

Steinkjer kommune har drevet gjenvinningsstasjon på Semsøra siden 2009, og har etter anmodning fra Fylkesmannen søkt om videre tillatelse etter forurensingsloven til drift av anlegget. Virksomheten ligger på Semsøra gnr. 14. bnr.79, fnr 32 i Snåsa kommune.

Fylkesmannen vil nå legge søknaden ut til offentlig ettersyn og ber om at evt merknader og kommentarer sendes til Fylkesmannen innen 14. juni 2020 til fmtlpost@fylkesmannen.no 

Viser til artikkel fra NRK. Dette er også høyaktuelt for Snåsa.

Her ligger linker til opptak av offentlige møter. Tirsdag 21.02.20 testes første streamingmøte. Oppstart ca. kl 09.30.

 

Kommunestyremøter

 

Formannskapsmøter

 

Snåsa Kommune har nå inngått avtale om tilgang til tilskuddsportalen. Det vil gi kommunalt ansatte og lag og foreninger tilgang til å søke etter aktuelle tilskudd via deres database.

Renovasjonsbil

Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt kommunal tjeneste. Steinkjer og Snåsa har etablert kommunalt samarbeid hvor Steinkjer kommune driver en felles renovasjons-ordning for husholdningene i begge kommunene.

 

Tømmeplan 2020 (PDF, 73 kB)

 

Til toppen