Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

Skatteliste for eiendomsskatt for Snåsa kommune legges ut for offentlig ettersyn i  6 uker fra 28.02.2020

Eventuelle klager eller søknader om fritak etter §7 må sendes skriftlig til kommunen
innen 14. april 2020

I forbindelse med korona situasjonen ønsker kommunen å styrke sin beredskap ved å tilknytte seg personer som har helsefaglig kompetanse.

Tirsdag 17.03 kl 19.00 så blir det foredrag med Arman Vestad, på Snåsa Hotell.

Arman Vestad ble kjent som «Pistolmannen fra Molde» under Orderud-saken. Fra et liv som superkriminell ble han etterhvert gjeldsrådgiver og nasjonal prosjektleder for personlig økonomi i NAV. Dette er hans spennende og rørende historie om hvordan gode hjelpere kan gjøre en forskjell.

Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

 

Søknadsskjema

 

2019 er FN-året for urfolksspråk

FNs generalforsamling har vedtatt at gjennom året 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet.

Sametinget planlegger å markere språkåret gjennom ulike arrangementer og tiltak.

– Språkåret er en motivasjon for oss alle til å fortsette arbeidet med å styrke urfolkenes språk. Regjeringen har en ambisjon om at flere skal ta i bruk de samiske språkene.

 

Se mer på Gïelem nastedh sin facebook-side

 

 

 

 

 

Til toppen