Aktuelt

Bosetting av flyktninger i Snåsa kommune

De første flyktningene fra Ukraina vil komme til Snåsa i midten av juni.  Snåsa kommune arbeider nå med å forberede mottaket, i første omgang å avklare husrom og akuttbehov ved bosetting.

Til nå er det 3 avklarte saker og 2 som er under arbeid.

Har du ledig bolig du ønsker å leie ut?

Snåsa Kommune ønsker å danne seg en oversikt over tilgjengelige boliger/leiligheter for utleie. Vi ønsker dette for å kunne tilby eventuelle flykninger fra Ukraina et bosted. Skjemaet forplikter ingen av partene.

Gå til skjemaet

Sånn reiser du med fleksibel transport i Snåsa kommune.

Når du ikke er i stand til å mestre hverdagen eller du kjenner noen som trenger hjelp.

Førerkortattester, andre attester og resepter må ordnes i god tid før ferien.

 

På hjemmesiden til IMDI kan nå frivilligheten søke midler til tiltak, arrangementer o.l. knyttet opp mot flyktninger fra Ukraina.

Til toppen