Bosetting av flyktninger i Snåsa kommune

De første flyktningene fra Ukraina vil komme til Snåsa i midten av juni.  Snåsa kommune arbeider nå med å forberede mottaket, i første omgang å avklare husrom og akuttbehov ved bosetting.

Til nå er det 3 avklarte saker og 2 som er under arbeid.

Har du ledig bolig du ønsker å leie ut?

Snåsa Kommune ønsker å danne seg en oversikt over tilgjengelige boliger/leiligheter for utleie. Vi ønsker dette for å kunne tilby eventuelle flykninger fra Ukraina et bosted. Skjemaet forplikter ingen av partene.

Gå til skjemaet

Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk, Miljø, Utvikling, Næring og Kultur vedtok i sak HUTV 6/23 å legge ut kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ut på høring i minimum 6 uker.

 

Har du fått telefon vedr. radonmåling? Dette er ikke fra Snåsa kommune.

Stortinget har vedtatt at mottakere av sosialstønad i desember 2022 skal få en ekstra utbetaling før jul med kr 1000,- pr voksen og kr 1000,- pr barn.

Det blir influensavaksinering torsdag den 27. og fredag den 28. oktober kl. 09.00- 11.30 og 12.30-14.00 på Snåsa Helsehus, inngang 1. etasje ved gamle sykeheimen. Beboere på sykehjem og bofellesskap får tilbud om vaksine der de bor.

Snåsa kommune tilbyr kurs for pårørende med personer som har demens / hukommelsesproblemer med oppstart november 2022.