Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år.
Søknadsfrist er 31.august.

 

Renovasjonsbil

Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt kommunal tjeneste. Steinkjer og Snåsa har etablert kommunalt samarbeid hvor Steinkjer kommune driver en felles renovasjons-ordning for husholdningene i begge kommunene.

 

Tømmeplan 2020 (PDF, 73 kB)

 

Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

 

Søknadsskjema

 

Uke 31 og 32 er NAV-kontoret i Snåsa feriestengt.

Frist for innsending av tilbud: 10.07.2020

Snåsa Kommune har etter vedtak i KOM 17/20 valgt å selge deler av eiendommen tilhørende Snåsa Kommune til næringsformål

Invitasjon til forestilling med Arman Vestad 8. juni 2020 kl 19.00.

Forestillingen streames fra kommunestyresalen klikk her for å se forstillingen.

Til toppen