Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

AtB - Nye rutetider fra 10. august

 

Det er lagt ut en ny konkurranse om Vintervedlikehold for Snåsa Kommune. Det er gjort noen forandringer på strøing, snødybde og når vedlikeholdet skal være innenfor kravene, så det er viktig at entreprenørene setter seg godt inn i grunnlaget.

Snåsa Kommune har vært i kontakt med Statens vegvesen angående planene rundt utbedringene langs E6 Langnesberga.

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år.
Søknadsfrist er 31.august.

 

Søknadsfrist er 15. september.  

Renovasjonsbil

Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt kommunal tjeneste. Steinkjer og Snåsa har etablert kommunalt samarbeid hvor Steinkjer kommune driver en felles renovasjons-ordning for husholdningene i begge kommunene.

 

Tømmeplan 2020 (PDF, 73 kB)

 

Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

Søknadsskjema

Uke 31 og 32 er NAV-kontoret i Snåsa feriestengt.

Til toppen