Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

AtB - Nye rutetider fra 7. august 2021

Fra 7. august er det Vy Buss, TrønderTaxi og Taxi Midt-Norge som skal kjøre buss og fleksibel transport i Trøndelag.  Her får du vite mer om tilbudet. 

Når du ikke er i stand til å mestre hverdagen eller du kjenner noen som trenger hjelp.

Det kan søkes om tilskudd til ordinære idrettsanlegg (nyanlegg og rehabilitering), til kulturhus og til nærmiljøanlegg. Tidligere søknader som ikke har fått innvilget hele eller deler av tilskuddet må fornyes.

3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar iverksettes nå. Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose:

Snåsa kommune starter nå vaksinering  av ungdom i alderen 12 – 15 år. Det er innhentet samtykke fra foreldrene.

Sånn reiser du med fleksibel transport i Snåsa kommune.

Tirsdag 14. september åpnes svømmebassenget for folkebading.

Til toppen