Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

Ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Trøndelag

Uke 31 og 32 er NAV-kontoret i Snåsa feriestengt.

Frist for innsending av tilbud: 10.07.2020

Snåsa Kommune har etter vedtak i KOM 17/20 valgt å selge deler av eiendommen tilhørende Snåsa Kommune til næringsformål

Invitasjon til forestilling med Arman Vestad 8. juni 2020 kl 19.00.

Forestillingen streames fra kommunestyresalen klikk her for å se forstillingen.

Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

 

Søknadsskjema

 

Snåsa kulturskole skal være en møteplass der barn, ungdom og voksne kan utvikle sine musikalske og kulturelle ferdigheter innenfor det tilbudet som til enhver tid blir gitt.

Kulturskolen sitt mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.

Snåsa kulturskole sin visjon:

Musikk, dans, visuelle kunstfag, skapende skriving, kokkekunst og drama er for alle. ALLE ER FØDT KUNSTNERE!

Søknadsfrist: 5. juni 2020

Les mer om hvordan søke kulturskoleplass

Kulturskolens brosjyre 2020 (DOC, 198 kB)

Det er fremmet forslag på valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 – 2025
Jordskiftemeddommere for perioden 01.01.21 – 31.12.24
Meddommere til lagmannsretten 2021 – 2024
Meddomemre til Tingretten 2021 – 2024
Forslagene legges ut til høring med høringsfrist 05.06.20. 

Evt. Tilbakemelding sendes Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

eller epost: postmottak@snasa.kommune.no. 

Endelig valg foretas av kommunestyret 25.06.20. 

Til toppen