Bosetting av flyktninger i Snåsa kommune

Nasjonalparkstyret har kunngjort at revideringsarbeidet med forvaltningsplanen til Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark tas opp igjen.

Aktivitetstilskuddet gis til frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag som har som formål å arbeide for likeverd og inkludering av funksjonshemmede, eldre, innvandrere/flyktninger og sårbare grupper.

I forbindelse med den pågående aksjonen i Oslo vedrørende Fosensaken, har SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helse og rus) etablert et lavterskeltilbud.

«Planbussen» med 8 arkitektstudenter fra NTNU har fått oppgaven, sammen med oss!

Har du fått telefon vedr. radonmåling? Dette er ikke fra Snåsa kommune.