Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

Daan våhkoen baakoe - Ukas ord 2020

Daan våhkoen baakoe / Ukas ord 2020 Baakoelæstoe / Ordliste
Daan våhkoen baakoe / Ukas ord 2020
Våhkoe / Uke Samisk Norsk
7 Tjarve Skare (som bærer)
8 Gaamese Belling
9 Suevie Is på reinlav
10 Gejhkie-bearkoe Tørkakjøtt
11 Dïeve-aske Fullmåne
12 Juhtije-ledtieh båetieh Trekkfuglene kommer
13 Låedtjie Vindstille
14 Bisse-ajja Bjørn
15 Skirreduarsta Skjærtorsdag
16 Gïjre-juhteme Vårflytting
17 Vuertedh Å vente
18 Kraesie-gaetskede Tid da reinen begynner å ete gress
19 Åbloe Humle
20 Lahkoe biejjine Gratulerer med dagen
21 Suehpiedidh Å kalve
22 Bïehtsegidh Spire, gro
23 Tjaetsie Vann
24 Bïjvele Varmt
25 Biejjie-gåakoe Solskinn
26 Jovnesåhkoeh Midtsommer
27 Giedtie Gjerde
28 Tjoejhkh Mygg
29 Stååkedidh Leke (med hverandre)
30 Voejedh Svømme
31 Meatska Det råtner
32 Fealadidh Reise
Til toppen