Gjenbrukstorget på Semsøra - Lørdagsåpent 27.april og 4.mai 2024

Tømmekalender 

Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt kommunal tjeneste. Steinkjer og Snåsa har etablert kommunalt samarbeid hvor Steinkjer kommune driver en felles renovasjons-ordning for husholdningene i begge kommunene.

Gjenbrukstorget på Semsøra

På Gjenbrukstorget på Semsøra kan du levere de fleste typer avfall fra husholdning. Det meste av avfallet går til gjenvinning.

 • Rene, sorterte fraksjoner kan leveres gebyrfritt, for de fraksjoner det finnes gjenvinningsordning på. Dette gjelder for mindre mengder avfall, jfr. definisjon på husholdningsavfall.
 • Større mengder avfall, (også rivningsavfall/trevirke) med leveranser som er større enn et ordinært bilhengerlass (max 3 m3) defineres ikke som husholdningsavfall. Dette skal leveres på Tranamarka og betales gebyr for.
 • NB! Dekk og dekk på felg kan ikke leveres på gjenbrukstorget, disse leveres til en dekkforhandler og medisiner leveres på apotek.

Her kan du hente plastemballasjesekker, poser til matavfall:

 • Coop Prix Snåsa
 • Coop Marked Brede
 • Semsøra Gjenbrukstorg

Trenger du ny søppeldunk?

 • Hvis søppeldunken din er ødelagt, kan du ta kontakt med Snåsa kommune sin
  Beredskapstelefon - 94134323
 • Skal du ha endret størrelsen på din søppeldunk (endring av abonnement), må du kontakte Steinkjer renovasjon - Telefon: 74169000 
  eller pr. E-post: renovasjon@steinkjer.kommune.no 

 

Åpningstider

Åpningstider Semsøra gjenbrukstorg
Dag Åpningstid
Onsdag 15.00 - 18.00
Torsdag 08.00 - 09.30
Vår: 27. april og 4. mai 2024 10.00 - 12.00
Høst (dato kommer) 12.00 - 14.00
Beredskapstelefon 94134232

Priser

Renovasjon priser pr. 01.01.2024
Gebyr Pris inkl. moms
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) 4350
140 L rest, + mat, plast og papir/papp 3888
360 L rest, + mat, plast og papir/papp 5463
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 563
Minst 3 abm med felles hentepunkt - alle fraksjoner 4138
Minst 6 abm med felles hentepunkt - alle fraksjoner 3681
Bringeordning alle fraksjoner 3406
Hytte - fritidsrenovasjon 1150
Fri levering av husholdningsavfall på Semsøra (Avgift inkl. i gebyr)
Renovasjonstjenester pr. 01.01.2024
Tjeneste Pris inkl. moms
Utkjøring/bytte av beholder (endring / stopp i abonnement) 388
Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abonn.) 944
Abonnenten kan selv levere / hente ny beholder på henholdsvis Bratreitøra, Tranamarka og Semsøra Gratis
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand - 10 m 875
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 11 - 15 m 1125
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 16 - 20 m 1625
Ny tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) pr. stk 48
Ved bestilling av av ekstratur for henting (p.g.a ikke hentet i rute som følge av innparkering m.v) 1531 pr. påbegynt time
Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres medgått til til befaring, henting, opprydding

Mer informasjon finner du på renovasjons hjemmesider.