Renovasjon / Tømmeplan 2020

Renovasjonsbil - Klikk for stort bilde

 

Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt kommunal tjeneste, og Steinkjer, Verran og Snåsa har etablert kommunale samarbeid hvor Steinkjer kommune driver en felles renovasjons-ordning for husholdningene i de tre kommunene.

 

 

 

 

 

Her finner du litt informasjon fra Steinkjer kommune sin hjemmeside:

 

            Tømmeplan Klikk på knappen for å se tømmeplan.


Nye åpningstider på Gjenbrukstorget, Seemsøra fra 07.02.18

Åpningstider på Gjenbrukstorget, Seemsøra
Onsdag 15:00 - 18:00
Torsdag 08:00 - 09:30
Vår:
Høst:
Telefon 74151489

Pris renovasjon

Priser renovasjon fra 01.01.2019
Priser renovasjon fra 01.01.2019
Gebyr Eks. moms Alle fraksjoner
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) 2.905
140 L rest, + mat, plast og papir/papp 2.673
360 L rest, + mat, plast og papir/papp 3.678
Minst 3 abm med felles hentepunkt 2.789
Minst 6 abm med felles hentepunkt 2.472
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 450
Fri levering av husholdningsavfall på Semsøra (avgift inkl. i gebyr)
Hytte - fritidsrenovasjon 770
Bringeordning alle fraksjoner 2.276