Kort om Snåsa

Våre verdiord Ekte, Raus og Modig skal legges til grunn i all kommunikasjon og handling.

Antall innbyggere:

Se oppdaterte tall på SSB.no

Areal:

2343 km2, Trøndelags neste største kommune.

Natur:

Snåsavatnet er Norges 6. største innsjø, høyeste topp Skjækerhatten 1139 moh.
Over 2000 fiskevann og lettgåtte fjell, en drøm for jegere, fiskere og naturglade mennesker.
Blåfjella og Skjækerfjella nasjonalpark dekker omkring halvparten av kommunens areal.

Kommunesenter:

Snåsa sentrum. I tillegg to grendesentra: Breide og Agle.

Geografi:

Midt i Norge, grenser mot Lierne i øst, Grong og Overhalla i nord, Steinkjer i vest, Sverige og Verdal i sør. 55 km fra Steinkjer, 150 km fra Trondheim lufthavn.

Viktige næringsveier:

Jord- og skogbruk, reindrift, betongindustri, vannindustri
laft- treindustri, turisme, handel og tjenesteytende næringer. 

Antall ansatte i kommunen:

ca 245 (185 årsverk) 

Kultur:

Snåsa har et bredt tilbud på kultur og idrett, med idrettslag, kor, janitsjarkorps og teaterlag og en rekke helter i det frivillige Snåsa. Vi har også et aktivt kulturminnevern og museer. 
Opplev Snåsa Fiskefestival i juli, Såmmårkauk i august og Julsjau i Krogsgården i november. 

Samisk:

Snåsa er forvaltningskommune for sørsamisk språk, kultur og historie.
Vi har språksenteret Gielem Nastedh, museum og kultursenteret Saemien Sijte og andre som
ivaretar samiske interesser.

Skoler:

Åarjel-saemiej skuvle, Snåsa skole (1-10), Snåsa Montessoriskole (1-10) og Snåsa kulturskole

Barnehager:

Snåsa barnehage med to avdelinger; Vinjebakken og Breide, Snåsa Montessoribarnehage og Suaja Maanagierte (Sørsamisk Barnehage).

Kommunevåpen:

Orkidéen Fruesko, eller Marisko (Cypripedium calcéolus). 

Fruesko - Klikk for stort bildeFruesko Olgeir Haug