Kommunevåpen

Navnet Snåsa kommer trolig fra uttrykket Snos som betyr fremspringende berg.

Bergsåsen er kalkrik, og det vokser derfor flere steder konsentrasjoner av den største og mest praktfulle av de nordiske orkideene – Marisko (Cypripendium calceolus). Det er sikkert påvist 15 forskjellige orkidearter i Bergsåsen. Også i Finsåsmarka – vest i kommunen – er det et godt orkidéområde med rike forekomster av Marisko.

 

Orkidéen Marisko ble registrert i Snåsa allerede i 1779 av biskop J.E. Gunnerus. I Snåsa kalles blomsten i dagligtale for Fruesko og er en midtsommer-attraksjon som kommunens innbyggere er stolte av å kunne vise fram til besøkende. Alt planteliv i Bergsåsen og alle forekomster av orkidéen Marisko i kommunen er fredet.