Ekte, raus og modig

EKTE
Snåsa er basert på ekte verdier. Alt vi gjør skal ha verdi for bygda, bygdafolket, besøkende og folk omkring oss.

RAUS
Vi skal være åpne og inkluderende ovenfor alle mennesker. Vi heier på alle som prøver å skape noe eller gjøre Snåsa til en bedre plass å bo.

MODIG
Nye ideer vokser fram når vi er modige og tør å tenke nytt. Vi skal utfordre oss selv og ha mot til å satsepå det ukjente