Innherred regionråd

Kommunene i Innherred, Steinkjer, Snåsa, Inderøy Verdal og Levanger, samarbeider både administrativt og politisk.

Politisk samarbeider vi gjennom Innherred regionråd (Innherred interkommunalt politisk råd).

Les mer på Innherred regionråd sin hjemmeside

Facebook