Innsyn postliste

Innsyn postliste

Innsyn i post eldre enn 3 måneder:

Innsynsrett etter offentlighetsloven

Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal? Dokument som etter lova er underlagt taushetsplikt, er unntatt offentlighet. Om innsynsrett i offentlige dokument, se Offentlighetsloven kap. 2 og 3.

Snåsa kommune legger ut både journal og dokumenter på postlisten. Du kan søke innsyn i saker som er unntatt offentlighet. Postlisten viser post som registreres i sak- og arkivsystemet til kommunen. 

Vi gjør oppmerksom på at saker fra elevarkiv, barnehagearkiv og personalarkiv ikke offentliggjøres på postjournal, Jfr. § 7 i offentliglovforskriften. Vi har andre  fagsystemer som er ikke lagt ut på internett da de har klientbaserte journaler som er unntatt offentlighet.

Send forespørsel til:

postmottak@snasa.kommune.no