Vakttelefoner

Nødnummer
Brann Politi Ambulanse Legevakt
110 112 113 116117
02800

 

Tannlegevakt i Trøndelag
Tannlegen i Snåsa Tannlegevakt helg / høytid
74 15 11 25 800 41 101

 

Beredskapstelefon Snåsa kommune
Beredskapstelefon Snåsa kommune Gjelder akutte hendelser: Vei, vann og avløp
941 34 323


 

Inn-Trøndelag barneverntjeneste og Inn-Trøndelag PPT
Inn-Trøndelag barneverntjeneste og Inn-Trøndelag PPT Dagtid: 09.00 - 15.00 97624789 Etter kontortid
Servicetorget Steinkjer kommune Tlf 741 69 000
Barnevernvakta Tlf. 489 55 599

 

Viltnemda
Viltnemda - Ved viltpåkjørsel
416 30 541

 

Krisesenteret
Krisesenteret Hjemmeside
74 07 77 10 https://www.krisesenteret-nt.no