Vakttelefoner

Nødnummer
Brann Politi Ambulanse Legevakt
110 112 113 116117
02800

 

Tannlegevakt i Trøndelag
Tannlegen i Snåsa Tannlegevakt helg / høytid
74 15 11 25 80 04 11 01

 

Beredskapstelefon Snåsa kommune
Beredskapstelefon Snåsa kommune Gjelder akutte hendelser: Vei, vann og avløp
94 13 43 23


 

Inn-Trøndelag barneverntjeneste
Barnevernet i Inn-Trøndelag Hverdager, 09.00 - 15.00: Kveld, natt og helg:
Bekymringstelefon Tlf: 97 62 47 89
Barnevernvakta Tlf: 48 95 55 99

 

Viltnemda
Viltnemda - Ved viltpåkjørsel
41 63 05 41

 

Krisesenteret
Krisesenteret Hjemmeside
74 07 77 10 https://www.krisesenteret-nt.no