Psykososialt kriseteam / POSOM

Medlemmer i kriseteamet / POSOM-gruppa
Navn Stilling Telefon jobb /privat
Siv Anita Aasum Psykiatrisk sykepleier 91645881 / 99593096
Ragnhild Moum Agle Enhetsleder Familiesentralen / psykiatrisk sykepleier 99586029 / 99583727
Unn Kristin Vedal Psykiatrisk helsearbeider for barn og unge 99541125 / 90078031
Mari Riseth Spesialsykepleier Rus 90503861 / 92038958
Tone Lise Opheim Helsesykepleier 91853087 / 99584810
Ester Brønstad Kommunalsjef helse, pleie og omsorg 90115619
Ulf Seljelid Kommuneoverlege 74138350 / 92633100
Kathrin Katschinski Kommunelege 74138350 / 92490721
Heidi Finstad Svarva Sykepleier 48210769
Elle I. Aasvold Sykepleier 99129149