Personvernerklæring

Snåsa kommune, ved rådmannen, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i kommunens enheter. Det daglige ansvaret er delegert til informasjonssikkerhetsansvarlig. Denne erklæringen gir informasjon til brukere av kommunens tjenester om generell behandling av personopplysninger og informasjon om besøkende på www.snasa.kommune.no 
(jfr. personopplysningsloven).

Snåsa kommune ønsker å sikre at du som bruker av kommunale tjenester skal føle deg trygg på behandling av personopplysninger i kommunen og at gjeldende lover og regler for personvern følges.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger som du sender inn til kommunen, blir oversendt til rette saksbehandler/behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør våre ansatte i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte enten du sender inn vanlige dokumenter eller elektroniske dokumenter.

Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Alle som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Ansvar

Snåsa kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres på kommunens vegne, i forbindelse med søknader, registre, nettsider m.m.
Databehandleravtaler mellom Snåsa kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Oversikt over personopplysninger

Snåsa kommune har oversikt over alle fagsystemer/registre som inneholder personopplysninger. Alle kommunens enheter har oversikt over sine personregistre som skal beskrivelse lagring/system, bruksområde, behandlingsansvarlig og hjemmel for behandling av opplysningene.

Videreformidling

Snåsa kommune vil ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art, om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette. Dette gjelder ikke i den grad videreformidling er nødvendig og i tråd med regelverket i den enkelte sak. (F.eks. i utveksling av helseopplysninger ved behandling av pasienter.)

Personvernombud for Snåsa kommune

Jørgen Schwencke Holm
Tlf: 91 80 48 92
Epost: jorgen.schwencke.holm@steinkjer.kommune.no

Nettanalyse

Snåsa kommune bruker Google Analytics som statistikkverktøy på våre nettsider. Det benyttes til å gi informasjon om besøkstall og trafikk slik at vi kan forbedre våre tjenester. Eksempelvis gir det informasjon om hvor mange besøkende det er på ulike sider og hvilke nettsider de besøkende kommer fra og hvilke nettlesere som brukes.
Snåsa kommune benytter statistikkverktøyet med IP-maskering aktivert slik at besøkende ikke kan identifiseres ved hjelp av IP-adresse. Det betyr at den siste gruppen av siffer i IP-adressen blir satt til 0. Det vil si at dersom IP-adressen består av nummergruppene 195.159.124.51', brukes bare 195.159.124.0.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som snasa.kommune.no.  Lagring av disse er ikke tillatt med mindre brukeren er informert og har samtykket. Besøkende på våre nettsider får et varsel om dette og må samtykke til at informasjonskapsler blir lagret.
Nettstedet snasa.kommune.no bruker cookies til å generere statistikk. Statistikkverktøyet som benyttes er Google Analytics.
Nettstedet bruker også informasjonskapsler for å ta vare på visningsalternativ på nettsiden, for eksempel kontrastfarge og språk. Denne informasjonen blir ikke samlet inn av nettstedet men er kun lagret i den enkeltes nettleser.
Dersom du ikke ønsker å bruke cookies kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Saksbehandling og arkiv

Snåsa kommune behandler personopplysninger for å utføre lovpålagte kommunale oppgaver etter bl.a. personopplysningslov, helseregisterlov, forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov. Saksbehandlingssystemene våre inneholder derfor sensitive personopplysninger. Disse er beskyttet av etablerte rutiner og særlige sikkerhetstiltak.
Hvis du ønsker innsyn i de opplysninger som kommunen har laget om deg, kan du henvende deg til kommunen. Du kan be om at opplysninger endres, rettes eller slettes. Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Henvendelser om krav om innsyn skal sendes til postmottak@snasa.kommune.no og skal være besvart innen 30 dager.

Epost

Snåsa kommune benytter epost i kommunikasjon med innbyggere. Eposthenvendelser som sendes til vårt postmottak eller en saksbehandler blir vurdert om de skal journalføres og blir da registrert i vårt arkivsystem.
Vi ber alle som ønsker å kommunisere med Snåsa kommune via epost om å vurdere innholdet i eposten. Epost er i utgangspunktet ikke en sikker kommunikasjonskanal og informasjonen er ikke kryptert. Taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger må ikke sendes med epost.

Sosiale medier

Snåsa kommune har åpen profil på Facebook. Kommentarer og diskusjoner her er synlige for andre besøkende på siden, og det som deles må anses som offentlig tilgjengelig informasjon. Vi ber derfor om at det ikke deles sensitiv informasjon på profilen og at det utvises høflighet og respekt.

Elektroniske skjema

Snåsa kommune benytter elektroniske skjema for flere av våre tjenester og løsningen er levert av Acos AS.
Snåsa kommune har også skjema i word/pdf-format liggende på sine nettsider som kan sendes inn som papir eller som vedlegg til epost . Opplysninger som sendes inn via disse behandles som personopplysninger for øvrig. Vi ønsker å minne om at det ikke må sendes inn skjema med sensitive opplysninger jfr. det som står skrevet under epost i denne artikkelen.

Avvik

Dersom det oppstår brudd på sikkerhet, har kommunen eget avvikssystem som skal benyttes internt.  I tillegg vil kommunen kontakte Datatilsynet.

Kontakt oss ved spørsmål

Spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger i Snåsa kommune kan rettes til informasjonssikkerhetsansvarlig Bjørnar Moe eller nettredaktør Evy Stensen.